ONLINE ALIŞVERİŞ

Kurumsal Akademi

Mesleki Bilgi ve Beceri Gelişimi

En alt kademeden başlayarak üst düzey yönetici düzeyine kadar tüm çalışanlar için mesleki ve teknik alanlardaki bilgi, beceri ve gelişim ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ve gelişim programları hazırlanmakta; bu sayede hem şirkete hem de sektöre maksimum fayda sağlayacak alanında uzman kadrolar yetiştirilmektedir.

Liderlik ve Kişisel Gelişim

Her yöneticisini ve çalışanını ihtiyacı olan kişisel ve yönetsel gelişim programları ile destekleyen Kurumsal Akademi,  her yıl yapılan kapsamlı ihtiyaç analizleri doğrultusunda çalışanların yetkinlik gelişim alanlarını belirlemekte; bu gelişim ihtiyaçları paralelinde personelin, şirket örgüt iklimine uygun şekilde tasarlanan eğitim ve gelişim programlarına dâhil edilmesini sağlamaktadır.

LC Waikiki, tüm yöneticileri gerek mesleki bilgi ve becerileri gerekse etkin yöneticilik vasıfları ile sektöre yön verecek liderler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Bu doğrultuda ‘Yönetici Yetiştirme Programları’ ve ‘Yönetici Gelişim Programları’ düzenlenmektedir.

Değerlendirme

Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirme yöntem ve araçları belirlenmekte; terfi, görev değişikliği ve işe alım süreçlerinde mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler ölçülmekte, adaylar için hazırlanacak gelişim planlarına girdi sağlayacak değerlendirme raporları hazırlanmakta ve yapılan değerlendirmeler sonrasında geribildirim verilmekte, Buyer, Tasarımcı ve Merchandiser pozisyonları için mesleki becerilerin yanı sıra davranışsal yetkinlik ve beceriler de bütünleşik olarak değerlendirilmektedir.

İç Terfi Programları

Değerlendirmeler sonucunda yeterli başarıyı gösteren adaylar İç Terfi Programı’na katılmaya hak kazanmaktadır. İş başında ve sınıf eğitimlerinden oluşan programın süresi pozisyona göre değişmektedir. Programın sonunda yapılan mesleki sınavlarda başarılı olan adaylar bir üst pozisyona terfi edebilmektedirler.