ONLINE ALIŞVERİŞ

Çevre Dostu

Ekoloji Uyumlandırma

LC Waikiki olarak “İyi giyinmek herkesin hakkı” felsefesi ile hareket ediyor, başta Türkiye olmak üzere 55 ülkede ürünlerimizi uygun fiyat ve yüksek kalite çerçevesinde tüketicilerimizle buluşturuyoruz. “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmak” gibi iddialı bir hedefe azimle ilerliyoruz. İyi giyinmek kadar; iyi bir havayı solumanın, iyi kalitede suya erişmenin ve iyi koşullarda çalışmanın da herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz.

Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için iklim krizi, verimli toprakların kaybı ve su kıtlığı ile mücadeleye, ekoloji uyumlandırma süreçlerimiz ile katkıda bulunuyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi “ekoloji uyumlandırma” çatısı altında çevresel ve kimyasal olmak üzere çift perspektifte değerlendirdiğimiz bir süreç üzerinden yürütüyoruz. Çevresel uygunluk faaliyetlerimiz doğrultusunda, su ve enerji yönetimi, atık su yönetimi ve çevre mevzuatına uyum için üreticilerimizi belirli periyotlarla denetliyor, LC Waikiki Akademi bünyesinde bulunan 600 kişilik iç eğitmen ve mentor kadrosuyla yılda 1000’den fazla online ve sınıf içi eğitim gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak ve enerjiyi verimli kullanmak kapsamında genel merkezlerimiz ve lojistik depolarımızda güneş enerjisi santrali yatırımlarımıza başladık. Mağazalarımızdaki tabela LED ve Armatür LED dönüşümü ile bir yılda 16.400.000 KWh elektrik enerjisinden tasarruf sağladık. Bu, 5500 konutun yıllık elektrik ihtiyacı kadar yüksek bir rakam. Yine mağazalarımızda bulunan otomatik elektrik sistemleri dönüşümüyle de 8.500.000 KWh elektrik tasarrufu sağladık. 50 mağazamızdaki pilot çalışma ile 2850 konutun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı kadar yüksek bir miktar tasarrufta bulunduk. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam ediyor.

Jean üretimlerimizde %40 daha az su kullanıyoruz. LCW Green koleksiyonumuzda bulunan sadece kadın jean ürünleriyle bile 130.000 litre su tasarrufu sağladık.

Yarına daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz.

Yarının geleceği çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmanın insani ve vicdani öneminin bilincindeyiz. 2009 yılında yurt dışında açtığımız ilk mağazamızla beraber dünyanın çeşitli coğrafyalarında faaliyet göstermeye başladık. Şimdi ise global bir marka olarak dünyanın gündem maddelerinin başında yer alan iklim krizi ile mücadelede üzerimize düşen görevleri yapmaya ekoloji uyumlandırma süreçlerimiz ile devam ediyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi “ekoloji uyumlandırma” çatısı altında çevresel ve kimyasal olmak üzere çift perspektifte değerlendirdiğimiz bir süreç üzerinden yürütüyoruz. 2015 yılından beri ıslak prosesi olan üreticilerimizde, ekoloji uyumlandırma sürecimize devam ediyoruz. Bu kapsamda üreticilerimizi belirli periyotlarla denetliyor, üreticilerimizin çevresel ve kimyasal uygunlukları için çalışıyoruz. Üreticilerimizin kolayca ulaşıp faydalanabilmesi için hazırladığımız “Ekoloji Uyumlandırma El Kitabı” ile yapılacak çalışmalar konusunda yol gösteriyoruz. Online ve sınıf içi eğitimler sayesinde sürekli öğrenme ve iyileşmeyi hedefliyoruz.

Ekoloji uyumlandırma süreçlerimizle sürdürülebilir bir üretim sağlıyoruz.

Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı merkezinde şekillenen ve tüm paydaşlarımızı dahil ettiğimiz çalışmalarımıza, ekoloji ile uyumlu üretim yapmak için hızla devam ediyoruz. Üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve alt tedarikçilerimizle veriye dayalı bilgi paylaşımları yapıp farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüterek onların üretim performanslarını LC Waikiki kriterleri ile iyileştiriyor, gelecek hedeflerimize hep beraber koşar adım ilerliyoruz. Doğal kaynakların kullanımlarının en aza indirgenmesi, insan ve doğa dengesinin korunması için özel önlemler alıyoruz. Aldığımız önlemleri ve koyduğumuz kuralları, mevzuatların da ötesine taşıyor, dünya kaynaklarının sonraki kuşaklara doğal aktarımını sağlamayı hedefliyoruz.

Üretici ve tedarikçilerimizi çevresel uygunluk ve kimyasal uygunluk olmak üzere iki ana kategoride değerlendirerek onların gelişime açık yanlarını tespit ediyor, iyileşme sağlamaları için gerekli teşvik ve desteği sağlıyoruz. Üretici ve tedarikçilerimizi ekoloji uyumlandırma süreçlerimiz hakkında detaylıca bilgilendirebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. Gelişime açık yönleri hakkında yönlendirmeler yaptığımız üreticilerimizi ve tedarikçilerimizi, beraber çalıştığımız süre boyunca denetliyor, işleyişin marka standartlarımıza ve süreçlerimize uygun olarak yürütüldüğünden emin oluyoruz.

Denetimlerimizde etki alanlarımızdaki çeşitli mevzuatları ve uluslararası inisiyatifleri baz alarak oluşturduğumuz standartları kullanıyor, bu standartlar üzerinden üreticilerimize belirli puanlar veriyoruz. Puanlama sistemimizin yardımıyla tüm üreticilerimizi ilk aşamada optimum uyum seviyesine, daha sonra da mükemmellik seviyesine getirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Çevre Faaliyetlerimiz

Doğal kaynakların hızla tükenmesi, temiz su kaynaklarına erişimin zorlaşması, hava kirliliği ve toprak verimliliğinin düşmesi gibi etkenler, ekolojik bir yaşamın zorunluluğu hakkında hayati bilgiler veriyor. Bu noktada toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Üretim yaparken gelecek nesilleri düşünerek sürdürülebilir bir sistem tasarlamak, üretim faaliyetleri sırasında ekosisteme zarar vermemek, gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakabilme misyonunu üstlenmek şirketlerin bugün çokça düşündüğü ve üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Gelecek 30 yıl içerisinde şirketlerin karşılaşacağı en büyük riskler arasında ise iklim değişikliği, küresel ısınma, verimli toprakların kaybı ve su kıtlığı gibi durumlar yer alıyor. Tekstil sektörü özelinde pamuğun tarladan toplanması, kumaş halini alması ve nihai ürüne dönüşmesi için ciddi miktarda suya ihtiyaç duyulduğu da biliniyor. Biz de buradan yola çıkarak artan pamuklu kumaşlara ikinci bir hayat veriyoruz. Geri dönüştürülmüş pamuklu kumaş kullanımı ile toprağı yoran üretim süreçlerini azaltıyor, verimli topraklarımızı koruyoruz.

Çevresel uygunluk faaliyetlerimiz doğrultusunda, su-enerji yönetimi, atık yönetimi, ZDHC/Detox atık su analizleri ve çevre mevzuatına uyum konularını ele alıyoruz. Su, elektrik, doğal gaz, kömür gibi kaynaklara ait tüketim değerlerinin yakından izlenmesi, üreticilerimizden beklediğimiz başlıca hususlar arasında yer alıyor. Çevresel uygunluk politikalarımız kapsamında tedarikçilerimizden mevzuat ve standartların gerekliliklerini sağlamalarını, tüketimlerinin takibini yaparak performanslarını sürekli iyileştirmelerini, sahip oldukları karbon ve su ayak izlerini azaltmalarını bekliyoruz. Yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu izleme aşamasındaki ölçüm süreçlerinde, aşırı tüketime sebep olan süreçlerin belirlenerek tüketimlerin azaltılması için faaliyetlerde bulunuyor, araştırma ve envanter çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Üretim sonucu ortaya çıkacak atıkları kaynağından önleme ve azaltma prensibi ile ilerliyor, çıkan atıkların ise mevzuatlara uygun şekilde ortadan kaldırılması ya da dönüştürülmesi için üretici ve tedarikçilerimizle bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Birlikte çalıştığımız organizasyonların çevre mevzuatlarına uygun faaliyet göstermesi için kendi çevre yönetim yapılarını oluşturmalarına katkı sağlıyoruz. Bu aşamada temel beklentimiz; atıkların yasal mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesi, lisanslı kuruşlara gönderilmesi ve atık envanterlerinin kayıt edilmesi. Sıfır atık politikamız kapsamında, atıkların azaltılması ve geri kazanımının sağlanması gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz. Üreticilerimizin atığın bir kaynak olduğunun farkında olmalarını sağlamak istiyor ve atıkların en etkin şekilde değerlendirilmesi yönünde ortak çalışmalarda bulunuyoruz.

Kaynak tüketimi kadar, atık su analizlerinin yapılması da markamızın mutlak standartları içinde yer alıyor. Üretim bandı sonunda ortaya çıkan atık ve atık sular, çevresel uyumluluk kriterlerimizin en önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Çıkan atık suyun alıcı ortama verilmeden önce mutlaka deşarj kriterlerini sağlaması gerekiyor. Ayrıca, atık su içindeki parametreler de bize giriş suyu kalitesi hakkında bilgi veriyor ve kullanılan kimyasallar için ek bir kontrol noktası oluşturuyor. Habersiz şekilde yapılan ZDHC atık su analizleri sayesinde üretimde kullanılan kimyasalların tekstil ürünlerimiz üzerinde risk oluşturup oluşturmadığını belirleyebiliyor ve alıcı ortama yapılan atık su deşarjının uygunluğunu kontrol edebiliyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken değer zincirimizde yer alan tüm tedarikçilerimize eğitimler ile gerekli desteği sağlıyor, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmayı düşlüyoruz. Tüketiciye ulaşan nihai ürünün insan sağlığına zarar vermeyecek yapıda olmasını istiyoruz. Üretim süreçlerinin çevreye verdiği zararı minimumda tutmak amacıyla “Ekoloji Uyumlandırma Programımız” üzerinde gerekli durumlarda iyileştirmeler gerçekleştiriyor ve her zaman daha iyisini yapabilmek için çalışıyoruz.

Kimyasal Kontrol Faaliyetlerimiz

Üretim sürecinde, kimyasal kullanımını azaltmak ve zararlarını minimize etmek mümkün. LC Waikiki olarak ekoloji uyumlandırma kapsamında yaptığımız kimyasal denetim ve farkındalık çalışmalarımızı bu amaca dayandırıyoruz. Tecrübeli ekiplerimizle birlikte öncelikle malzemeyi ve üretim şartlarını inceliyoruz. Kimyasal uygunluk politikamız kapsamında, öncelikle kimyasal ayak izimizi azaltmayı hedefliyor, kullandığımız kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yaratmayacak içeriklere sahip olması konusunda son derece titiz davranıyoruz. Üretimlerimizde hangi kimyasalların olduğunu takip ediyor, envanter listeleri oluşturuyor ve güncel takip şemaları hazırlıyoruz.

Envanter takibi, kimyasal izlenebilirlik sürecindeki ilk adımımız. İkinci adımda ise listelerimizde yer alan kimyasalların insan ve çevre sağlığına uygunluğunu değerlendiriyoruz ve risklerinin belirlenmesini sağlıyoruz. Risk oluşturacak kimyasalların kullanılmaması için üreticilerimize sürekli eğitim veriyor ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuyoruz. Kimyasal operasyonun olduğu üretim tesislerinde, mutlaka yetkili bir personelimize de yer veriyoruz. Yetkili kişiler tarafından kimyasal takip ve riskleri değerlendirirken, kimyasallar ile temasta olan diğer çalışanların gerekli temel eğitimleri almasını denetim kriterlerimizin bir gereği olarak sağlıyoruz.

Kimyasal uygunluk politikamız kapsamında, kimyasal ayak izimizi azaltmayı hedefliyor, kullandığımız kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yaratmayacak içeriklere sahip olduğundan emin olmak için üretimlerimizde yer alan kimyasalların insan ve çevre sağlığına uygunluğunu ve risklerini adım adım değerlendiriyoruz.

Özellikle insan sağlığına zararları ile bilinen AZO, ftalat, ağır metaller ve alerjik riski olan formaldehit gibi kimyasalların kullanımına üretimin hiçbir aşamasında izin vermiyoruz. Çevre sağlığı açısından risk oluşturan APEO, kalıcı organik kirleticiler ve ağır metal kimyasallar ile ilgili olarak da gerekli tüm testleri yapıyoruz. Üretimlerimizin su, toprak, hava ve dolayısıyla canlı sağlığının korunması, ekolojik dengenin muhafaza edilmesi ve biyoçeşitliliğe zarar vermemesi için uluslarası akreditasyona sahip ve bağımsız kuruluşlarca denetlenen laboratuvarımızda, son bir yılda 360 bin numuneye 3 milyonun üzerinde ekolojik test gerçekleştirdik. Bu analizlerle üretimde kullanılan kimyasalların tekstil ürünlerimiz üzerinde risk oluşturup oluşturmadığını belirleyebiliyor ve atık su deşarjının uygunluğunu kontrol edebiliyoruz.

LC Waikiki Green koleksiyonumuzda yer alan jean ürünlerimizde kimyasal kullanımımızı yüzde 30 oranında azalttık. Koleksiyonu genişletmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Klima sistemlerinin gaz emisyonları küresel ısınma üzerinde önemli bir rol oynuyor. Ekoloji uyumluluk politikalarımız gereği, dünyadaki tüm mağazalarımızda klimalarımızda kullanılan gaz sistemlerini ozon tabakasına zarar vermeyen versiyonlar ile revize ettik.

Üreticilerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımız devam ediyor.

Oeko-Tex 100 standardı, REACH, SVHC, ZDHC kural setlerini birleştirerek oluşturduğumuz ‘Ham Madde Kontrol Aracı’nı üreticilerimiz ile paylaştık. Üreticilerimiz kullandıkları kimyasalların içeriklerinin LC Waikiki standartlarına uygunluğunu, pratik bir panel üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Kontrol aracı sayesinde üreticilerimiz kullandıkları kimyasalların doğaya ve insan sağlığına uygunluğunu en güncel veriler eşliğinde görüntüleyebiliyor.

Kimyasalların içerikleri kadar onların güvenli bir biçimde kullanılması ve depolanması da bizim için büyük önem arz ediyor. Kullanılan kimyasal ham maddeler, üretimde doğrudan zararlı bir etkiye sahip olmasa dahi bu kimyasalları kullanacak çalışanların sağlığı için oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli koruyucu tedbirleri alıyoruz.

Ekoloji uyumlandırma denetimlerimizin kimyasal ayağında; kimyasalların yönetimi, olası kazalara yönelik tedbirler ve kimyasalların doğru depolanması ile ilgili standartlarımız da bulunuyor. Ayrıca denetimler esnasında, kimyasalların kullanıldığı üretim alanlarında çalışanların güvenliğinin sağlanması için üreticilerimize bilgilendirmeler de yapıyoruz. LC Waikiki olarak bünyemizde kurduğumuz “Tedarikçi Akademisi” sayesinde iş birliği içinde olduğumuz boyahane, baskı ve yıkama üreticilerimizin tamamına temel ekoloji uyumlandırma süreçlerinin gelişime açık olan alanları ile ilgili özel sınıf eğitimleri ve uzaktan eğitimler veriyoruz.

Gelecek nesillere iyi bir hava, iyi bir deniz, iyi bir toprak

Birlikte başarma kültürümüze güveniyor, LC Waikiki olarak şeffaf, ekoloji ile uyumlu ve çevre dostu bir değerler zinciri yaratmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimiz ve alt tedarikçilerimiz ile beraber doğaya saygılı ve insan sağlığını gözeten ürünler imal etmeye devam ediyoruz. Doğa adına, gelecek nesillere iyi bir hava, iyi bir deniz, iyi bir toprak bırakmak için ekoloji uyumlandırma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Ekoloji

Kıyafetlerimiz, Giyilebilir Yaşam Alanımız

Kıyafetlerimiz bizler için yaşamın her saniyesinde üzerimizde olan ve vücudumuzu içinde barındıran bir yaşam alanı sunuyor. Bu yaşam alanının güvenli olması, sağlık açısından risk oluşturmaması ve her ortamda rahat hissettirmesi büyük önem taşıyor.

LC Waikiki olarak giyilebilir yaşam alanınız için neler yapıyoruz?

Fabrikada iplik olarak başlayan yolculuk; sıhhi, rahat ve konforlu bir kumaş olarak devam ediyor. Üzerinizde rahat hissettirecek şekilde tasarlanıyor ve güncel moda trendlerini takip ederek geniş ürün yelpazemizle eşsiz koleksiyonlara ayrılıyor. LC Waikiki olarak tüm ürünlerimizi, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek üretimi taahhüt eden üreticilerimizin desteği ile hazırlıyor ve her aşamada kapsamlı testler ile kontrol ediyoruz. Milyonlarca tüketicinin severek satın aldığı kıyafetleri özenle üretiyor, mağazalarımızda ve e-ticaret platformumuzda sizlere sunuyoruz.

Herkes iyi giyinmeyi hak ediyor.

“İyi giyinmek herkesin hakkı” sloganı ile çıktığımız bu yolculuğumuzda, tüketici ve çevre sağlığını korumak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ve mağazalarımızın bulunduğu diğer ülkelerin kanunlarına sıkı sıkıya riayet ediyor, tüketicimize sunduğumuz ürünlerde ürünlerinde insan ve çevre sağlığına zarar veren kimyasallara kesinlikle yer vermiyoruz. Bu kanunlara ek olarak uluslararası kuruluşlar ve sağlık örgütleri tarafından zorunlu olmayıp tavsiye niteliğinde değerlendirilen bazı kimyasallara, insan sağlığına verdiği zararları dikkate alarak kısıtlamalar getiriyor ve ürünlerimizin içeriğinde kullanmıyoruz.

LC Waikiki olarak ürünlerimizde kullanılan kimyasalların hem kanunlar ile yasaklanan hem de tavsiye kuruluşları tarafından önerilen miktarlardan daha düşük değerlerde bulunmasını amaçlıyor, LC Waikiki Kimyasal Yönetim ve Kontrol Sistemi gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Böylece, üretim öncesi ve sonrası tüm aşamalarda yapılan testler ile sağlığa zararlı kimyasalların kontrollerini sağlıyor, insan sağlığına ve çevreye zarar veren ürünlerin tüketicimize  ulaşmasını önlüyoruz.

Son bir yılda ortalama 1 milyon ekolojik test yaptık.

Kaynağında çözüm stratejimiz kapsamında üreticilerimize düzenli olarak ekoloji uyumlandırma denetimleri gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin kullandıkları kimyasalları kontrol ederek üretim süreçlerini ayrıntılı olarak inceliyoruz. Bu kontroller sayesinde üretim zincirinin ilk aşamasından itibaren zararlı kimyasalların kullanımının önüne geçiyor ve üretim başlamadan mevcut kriterlere uymayan üreticiler ile çalışmıyoruz

Özellikle insan sağlığına zararları ile bilinen AZO, ftalat, ağır metaller ve alerjik riski olan formaldehit gibi kimyasalların kullanımına üretimin hiçbir aşamasında izin vermiyoruz. Çevre sağlığı açısından risk oluşturan APEO, kalıcı organik kirleticiler ve ağır metal kimyasallar ile ilgili olarak da gerekli tüm testleri yapıyoruz. Üretimlerimizin su, toprak, hava ve dolayısıyla canlı sağlığı için tehlike oluşturmaması için tüm süreçleri takip ediyoruz. Son bir yılda, 340.000 numune üzerinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyonun üzerinde ekolojik test ile insan sağlığının korunması, ekolojik dengenin muhafaza edilmesi ve biyoçeşitliliğe zarar verilmemesi üzerine aksiyonlarımızı alıyor ve almaya devam ediyoruz.

Risk analizi ile işimizi şansa bırakmıyoruz.

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz risk değerlendirmeleri ile tüm üretim süreçlerimizi analiz ederken analiz sonuçlarına göre aksiyonlar belirliyor ve riskli görülen alanlar için gerekli önlemleri erkenden alıyoruz. Bileşen ve üretici riskleri bazında yaptığımız risk değerlendirmelerimiz sayesinde doğru noktada doğru kaynağa yönelerek problemi yerinde kontrol etmek ve çözmek için yol haritası oluşturuyoruz.

Kendiniz ve sevdikleriniz için gönül rahatlığı ile satın alabileceğiniz ürünlerimizi mağazalarımızda sizlerle buluşturma amacıyla gerekli tüm kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillere miras bırakacağımız çevreyi korumayı ve sizlere en değerli anlarınızda sağlıklı, kaliteli, rahat ve güvenilir bir giyilebilir yaşam alanı oluşturmayı, en temel amacımız olarak görüyoruz.

LC WAIKIKI KOZMETİK ÜRÜNLER

LC Waikiki olarak değişen dünya düzeninde insanların karşılaştıkları sağlık problemleri, dünya kaynaklarının hızla tükenmesi, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve çevresel faktörler gibi konularda firmamız ve tüketicilerimiz adına bilinçli ve duyarlı davranmaya özen gösteriyoruz. Değişen dünya koşulları sonucu maruz kaldığımız zararlı kimyasalların ürünlerimizde yer almaması için azami gayret sarf ediyor, kozmetik ürünlerimiz için yönetmelikleri ve sağlık kuruluşlarının yönlendirmelerini takip ediyoruz.

İyi İmalat Uygulamaları doğrultusunda hareket ediyoruz.

Kozmetik ürünler, üretim aşamasında birtakım kimyasal operasyonlardan geçiyor. Zararlı maddelerin, kozmetik üretimi sırasında çalışanları ve çevreyi, kullanımı esnasında ise tüketicileri olumsuz yönde etkilediğini biliyor ve bu bilinçle davranmaya özen gösteriyoruz. Kozmetik ürünlerde izlenebilirliği ve teknik detayların takip edilebilir olmasını önemsiyoruz.

Üretim koşulları takibi, ürün içerik bilgisi ve testler ile ürün sağlık etkilerini takip edebiliyoruz. Tüketicilerimize şeffaf bir yaklaşım sergileyerek ürün içeriğinde bulunan kimyasal maddeleri belirtiyoruz. Sağlığa uygun olarak imalat yapabilmek için üretim alanlarımızı ISO 22716 “İyi İmalat Uygulamaları” standardı referansına uygun olarak şekillendiriyor ve bu doğrultuda üretim alanlarımızın takibini sağlıyoruz. Fabrikalarımızın çevreye zarar vermemesi adına ISO 14000 sertifikalarına sahip olmasını önemsiyoruz.

Üretimlerimizi iyi üretim uygulamaları standartlarına (GMP) uygun işletmelerde gerçekleştiriyoruz.

Avrupa ve Türkiye’de uygulanan tüm yasal regülasyonlara uygun hareket ediyoruz. Yasal uygulamalara ek olarak, riskli gördüğümüz durumlara karşı artı testler yapıyor, ürünlerin insan ve çevre sağlığına etkilerini kontrol ediyoruz. Avrupa’da ve Türkiye’de istenilen tüm ürün testlerine gönüllü olarak ilave testler ekliyor; ftalat, nonifenol ve nonifenoletoksilat gibi kimyasalları ürünlerimizde bulundurmuyoruz.

Ürünlerimizi kozmetik testleri uygulayabilen akrediteli laboratuvarlarda test ettiriyoruz. Özellikle yasaklı kimyasalları ve meme kanserine sebep olduğu klinik çalışmalarda belirtilen paraben türevlerini ürünlerimizde kullanmıyoruz. Tüm ürünlerimizin Sağlık Bakanlığı kayıtlarını da tutuyoruz.

Tüketici sağlığı adına tüm ürünlerimiz için “Ürün Güvenlik Değerlendirme” raporları hazırlatıyoruz. Bu raporlar sayesinde istatistikler eşliğinde inceleme yapıyor, güvenli ürünleri ön plana çıkararak güvensiz ürünleri tüketicilerimize sunmuyoruz. Aynı raporlarda ürünlerimizin çevre etkilerini de değerlendiriyor, ürün ambalajında yer alması gereken bilgileri paylaşıyoruz.

Ürünlerimizde olduğu gibi ürün ambalajlarımızda da çevre etkilerini gözetiyoruz. Ambalajdan ürüne veya çevreye geçebilecek kimyasal varlıkların kontrollerini yapıyoruz. Türk Gıda Kodeksi gereğince istenen migrasyon testlerini ve ağır metal tayinlerini kozmetik ürün ambalajlarımızda ve kutularımızda uyguluyoruz. Kozmetik ürün ile temas etmese dahi çevre kirliliğinin önlenmesi için kozmetik ürünlerimizin dış ambalajlarının da ağır metal ve ftalat gibi çevre için tehlike yaratacak kimyasallar bulundurmamasına dikkat ediyoruz.

Ürünlerimiz her aşamada kontrol ediliyor.

LC Waikiki olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde kozmetik ürün izlenebilirliğini kendi kurum içi programlarımızla kontrol ediyoruz. Bakanlık tarafından onaylanmamış ya da testleri tamamlanmamış ürünleri otomatik olarak depomuza almıyoruz. Ürünlerimizi şeffaf ve izlenebilir olarak takip ediyoruz. Tüm bu çalışmalara ek olarak, mağaza denetimleri gerçekleştiriyor ve rafta bulunan ürünleri belirli aralıklarla teste tabi tutarak ara kontrollerini sağlıyoruz. Denetim mekanizmamızın düzenli kontrolünü gerçekleştirmek ve güncel kalmak adına el kitapçıkları ve rehber dokümanlar bastırıyor, belirli aralıklarla üreticilerimize eğitimler veriyor ve firma olarak düzenli eğitimlere katılıyoruz.

Hayvan dostlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak ürünlerimizin hayvanlar üzerinde test edilmesine izin vermiyoruz. Tüm üreticilerimizden özelikle bu konuda yazılı teyitler alarak ilerliyoruz. Sadece hayvanlar değil, biyoçeşitliliğin korunması için de palmiye ağaçlarının kesilmemesi ve doğal dengenin bozulmaması adına palm yağı mamullerinin ürünlerimizde kullanılmasına müsaade etmiyoruz.

Atık yönetiminin ve geri dönüşümün öneminin farkındayız.

Kozmetik ambalajlarımızın geri dönüştürülebilir ve izlenebilir olmasını önemsiyoruz. Çevko ile iş birliği içerisinde çalışarak kozmetik ürün ambalajlarımızın sürdürülebilir olması ve doğaya zarar vermemesi adına gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin tamamında Çevko işaretini görebilirsiniz. Tüm kozmetik ambalajlarımızda geri dönüşüm işaretleri bulunduruyor ve ambalajlarımızın geri dönüşümüne katkı sağlıyoruz.

LC Waikiki olarak bugüne kadar Çevko kapsamında yaptığımız çalışmalar ile;

  • Sadece 3 yılda, yaklaşık 350.000 ağacın kesilmesini önledik.
  • 95 milyon kw/h elektrik tasarrufu ve 500 milyon m3 su tasarrufu sağladık.
  • 130.000 m3 atığı depolayıp 2 milyon litre fosil yakıt tasarrufu sağlamış olduk.

Çevko Raporunu Görmek İçin Tıklayınız