ONLINE ALIŞVERİŞ

Kurumsal Politikalar

Misyonumuz:

İyi giyinmek herkesin hakkı” inancından hareketle "insanları, tarzları ve bütçelerine uygun giydirerek iyi hissettirmek" tir.

Vizyonumuz:

“2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç giyim perakendecisinden biri olmak” tır.
Bu başarı EBITDA karlılık oranı; çalışan, müşteri, tedarikçi memnuniyeti, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel almaktadır.

Değerlerimiz

 • Erdemli Olma
 • Birlikte Başarma
 • Derinlemesine Uzmanlaşma
 • Müşteri Odaklı Olma
 • Zorluklara Meydan Okuma

LC Waikiki Mağazacılık Kalite Politikası

"İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" felsefesiyle müşterinin tarzına ve bütçesine uygun, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürünler tasarlayan, mevzuata ve ürün şartlarına uygun üretim yaptıran ve ürünleri müşterilerinin beğenisine sunarak satan, müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutarak kendini ve paydaşlarını sürekli geliştiren, süreçlerini belirlediği hedefler ve presnsipler doğrultusunda iyileştiren, risk bakış açısıyla hep daha iyisini ve doğrusunu yapmayı hedefleyen, sektöründe lider ve örnek bir firma olmak.

LC Waikiki Ekoloji Politikası

LC Waikiki olarak, dünya kaynaklarının bir sonraki kuşaklara doğal olarak aktarımını sağlayacak şekilde üretim yapmayı ve ürünlerin sağlıklı koşullarda ve tüketicilerin insan sağlığına uygun bir şekilde üretilmesi için veriye dayalı, bilgi aktarımını esas alan, seviyeli şeffaflığı sağlamayı teyit ediyoruz.

Bu kapsamda taahhütlerimiz;

 • LC Waikiki Çevre ve Ekolojik ürün politikamızı tüm tedarikçilerimiz, alt tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaşmak, yaptığımız çalışma ve bilgilendirmeler ile toplum farkındalığına katkı sağlamak,
 • 2023 yılına kadar LC Waikiki değerlerini benimsemiş, şeffaf,ekolojik, çevre ve insan sağlığı kriterlerimize uyan tedarikçi ve üreticilerimizle yeni değer zinciri oluşturmak,
 • Yasalara uyarken aynı zamanda kendi çalışmalarımız ve standartlarımızca da ekolojiyi ve ürünlerimizi olumsuz etkileyeceğini belirlediğimiz konularda tedarikçilerimizin geliştirilebilir alanlarını tespit etmek ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasına teşvik etmek,
 • Tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerin insan sağlığına uygunluğu için gerekli testleri bilimsel risk analizleri çerçevesinde belirlenmiş örnekleme test sıklıkları ile yapmak ve uygunsuz (insan sağlığı için risk içeren) ürünleri tüketicilere sunmamak
 • Kullandığımız kaynakların azaltılması yönünde iyileştirmeler yapmak, kullanılan kaynakların yerine yenisini katmak üzere tasarlanmış yeni iş modelleri oluşturmak.

Aksiyonlarımız;

 • Ekolojik ürün ve çevre politikamızın anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile benimsediğimiz ilkeleri tüm üretici ve tedarikçilerimize açık bir nokta kalmayacak şekilde anlatmak, konu ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve farkındalığı arttırmak,
 • Denetim mekanizmaları ile riskli tüm üretici ve tedarikçilerimizin yerinde denetimlerini gerçekleştirmek ve değer zinciri risk haritasını oluşturmak,
 • Kapsayıcı ve sistematik bir test modellemesiyle ürünlerin güvenliğinin devamını sağlamak,
 • Prosesler bazında su gibi doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının (elektrik, doğalgaz) kullanımının kontrol altına alınarak takip edilebilir sistemler oluşturmasını ve daha etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Sürecin başında hammaddelerin kontrollü kullanılmasını sağlayarak daha az atık oluşmasını, açığa çıkan atıklardan mümkün olabilecek geri kazanımlarını sağlamak, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ise uygun bir şekilde bertarafının sağlanarak temelde kirliliği azaltmak,
 • Karbon ve su ayakizimizi hesaplarken, öncelikle kimyasal ayakizimizi belirlemek ve iyileştirmek
 • Kendi merkezlerimizden başlayarak karbon ve su ayak izimizi hesaplamak, mevcut durumu iyileştirmek ve faaliyetler düzenlemek,
 • Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek hammaddelerin, risk analizleri doğrultusunda kaynağında azaltılmasını/kullanılmamasını sağlamak.

 

Sosyal Yardımlar Politikası

Şirketimiz sosyal sorumluluk politikası gereği başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerini giydirmeyi ve onların eğitim hayatlarına katkı sağlamayı ana hedeflerinden bir olarak belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda her yıl net karının yüzde 10 unu sosyal yardımlara ayırmaya ve bu yardımları da başta Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve Kızılay olmak üzere resmi ve bakanlıkça onaylı vakıflar aracılığı ile yapmaya karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda son 10 yıl içinde yardım miktarını her yıl artırarak en son eğitim yılında 16.034 gencimize Valilik ve kaymakamlıklara bağlı vakıflar ve Kızılay aracılığı ile eğitim desteği verilmiş olup, 81 ilin tamamına giyim yardımı yine bu vakıflar ve Kızılay aracılığı ile ulaştırılmış, 2018 yılında toplam 13.857.732 adet giyim ürünü bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir.

Yardımlarımızın detayı:

 • 2019'da ;15.298 Öğrenci, 4.290.180 Adet giyim
 • 2018'de ;16.034 Öğrenci, 13.857.576 Adet giyim
 • 2017'de ;13.618 Öğrenci, 8.783.732 Adet giyim
 • 2016'da ;11.253 Öğrenci, 5.882.431 Adet giyim
 • 2015’te ;9.767 Öğrenci, 5.709.948 Adet giyim
 • 2014’de; 8.924 Öğrenci, 5.411.042 Adet giyim
 • 2013’de; 8.162 Öğrenci, 4.528.870 Adet giyim
 • 2012’de; 7.395 Öğrenci, 2.787.931 Adet giyim
 • 2011’de; 8.428 Öğrenci, 3.796.466 Adet giyim
 • 2010’da; 9.021 Öğrenci, 2.622.252 Adet giyim
 • 2009’da; 6.162 Öğrenci, 2.244.231 Adet giyim
 • 2008’de; 4.129 Öğrenci, 911.867 Adet giyim

LC Waikiki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması;
Yasalara ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyulması amaçları doğrultusunda;
Bilgi varlıklarımızın “gizlilik”, “bütünlük” ve “kullanılabilirliğine” yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkin bir şekilde yönetilerek;
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini öngörür.

Sosyal Uygunluk Politikamız

LC Waikiki olarak yasal ve gönüllük esasıyla benimsediğimiz yükümlülüklerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Üretim sürecine dahil olan ticari faaliyetlerimizi iş ortaklarımız ile birlikte devam ettiriyor, insan ve çevre kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Tedarik yaptığımız tüm ülkelerde, bu konuda özel eğitim almış denetçiler ve firmalar ile birlikte çalışıyoruz. Sadece denetim odaklı olarak değil, tedarikçilerimizi geliştirip birlikte büyümek için onlara danışmanlık yapıyor ve eğitimler düzenliyoruz.

Faaliyet göstermekte olduğumuz ve olacağımız her yerde temel önceliğimizi “insana ve çevreye saygı” olarak belirliyoruz. Paylaşılmayan hiçbir değerin ya da bilginin katma değer sağlamayacağını düşünüyoruz ve kuruluşumuzdan beri süregelen değerlerimiz doğrultusunda tüm zorluklara meydan okuyarak birlikte başaracağımıza inanıyoruz.

LCW Tedarikçi Kuralları'nı görmek için tıklayınız!