ONLINE ALIŞVERİŞ

Kurumsal Politikalar

Misyonumuz:

“İyi giyinmek herkesin hakkı” inancından hareketle "müşterilerimizin ihtiyacına, tarzına, bütçesine uygun ürünleri kolay ve keyifli alışveriş yapacağı bir ortamda sunarak iyi hissettirmek" tir.

Vizyonumuz:

"Avrupa’nın en başarılı üç giyim perakendecisinden biri olmak” tır.

Bu başarı EBITDA karlılık oranı; çalışan, müşteri, tedarikçi memnuniyeti, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel almaktadır.

Değerlerimiz

 • Erdemli Olma
 • Birlikte Başarma
 • Derinlemesine Uzmanlaşma
 • Müşteri Odaklı Olma
 • Zorluklara Meydan Okuma

LC Waikiki Kalite Politikası

“İyi Giyinmek Herkesin Hakkı” felsefesiyle müşterinin tarzına ve bütçesine uygun, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürünler tasarlayan, mevzuata ve ürün şartlarına uygun üretim yaptıran ve ürünleri müşterilerinin beğenisine sunarak satan, müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutarak kendini ve paydaşlarını sürekli geliştiren, süreçlerini belirlediği hedefler ve prensipler doğrultusunda veri bilimi ve robotik proses otomasyon araçlarını kullanarak dijitalleştirerek iyileştiren, risk bakış açısıyla hep daha iyisini ve doğrusunu yapmayı hedefleyen, sektöründe lider ve örnek bir firma olmak.

LC Waikiki Ekoloji Politikası

LC Waikiki olarak, dünya kaynaklarının bir sonraki kuşaklara doğal olarak aktarımını sağlayacak şekilde üretim yapmayı ve ürünlerin sağlıklı koşullarda ve tüketicilerin insan sağlığına uygun bir şekilde üretilmesi için veriye dayalı, bilgi aktarımını esas alan, seviyeli şeffaflığı sağlamayı teyit ediyoruz.

Bu kapsamda taahhütlerimiz;

 • LC Waikiki Çevre ve Ekolojik ürün politikamızı tüm tedarikçilerimiz, alt tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaşmak, yaptığımız çalışma ve bilgilendirmeler ile toplum farkındalığına katkı sağlamak,
 • LC Waikiki değerlerini benimsemiş, şeffaf, ekolojik, çevre ve insan sağlığı kriterlerimize uyan tedarikçi ve üreticilerimizle yeni değer zinciri oluşturmak,
 • Yasalara uyarken aynı zamanda kendi çalışmalarımız ve standartlarımızca da ekolojiyi ve ürünlerimizi olumsuz etkileyeceğini belirlediğimiz konularda tedarikçilerimizin geliştirilebilir alanlarını tespit etmek ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasına teşvik etmek,
 • Tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerin insan sağlığına uygunluğu için gerekli testleri bilimsel risk analizleri çerçevesinde belirlenmiş örnekleme test sıklıkları ile yapmak ve uygunsuz (insan sağlığı için risk içeren) ürünleri tüketicilere sunmamak
 • Kullandığımız kaynakların azaltılması yönünde iyileştirmeler yapmak, kullanılan kaynakların yerine yenisini katmak üzere tasarlanmış yeni iş modelleri oluşturmak.

Aksiyonlarımız;

 • Ekolojik ürün ve çevre politikamızın anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile benimsediğimiz ilkeleri tüm üretici ve tedarikçilerimize açık bir nokta kalmayacak şekilde anlatmak, konu ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve farkındalığı arttırmak,
 • Denetim mekanizmaları ile riskli tüm üretici ve tedarikçilerimizin yerinde denetimlerini gerçekleştirmek ve değer zinciri risk haritasını oluşturmak,
 • Kapsayıcı ve sistematik bir test modellemesiyle ürünlerin güvenliğinin devamını sağlamak,
 • Prosesler bazında su gibi doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının (elektrik, doğalgaz) kullanımının kontrol altına alınarak takip edilebilir sistemler oluşturmasını ve daha etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Sürecin başında hammaddelerin kontrollü kullanılmasını sağlayarak daha az atık oluşmasını, açığa çıkan atıklardan mümkün olabilecek geri kazanımlarını sağlamak, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ise uygun bir şekilde bertarafının sağlanarak temelde kirliliği azaltmak,
 • Karbon ve su ayak izimizi hesaplarken, öncelikle kimyasal ayak izimizi belirlemek ve iyileştirmek
 • Kendi merkezlerimizden başlayarak karbon ve su ayak izimizi hesaplamak, mevcut durumu iyileştirmek ve faaliyetler düzenlemek,
 • Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek hammaddelerin, risk analizleri doğrultusunda kaynağında azaltılmasını/kullanılmamasını sağlamak.

 

Sosyal Yardımlar Politikası

Şirketimiz sosyal sorumluluk politikası gereği başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerini giydirmeyi ve onların eğitim hayatlarına katkı sağlamayı ana hedeflerinden bir olarak belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda her yıl net karının yüzde 15'ini sosyal yardımlara ayırmaya ve bu yardımları da başta Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve Kızılay olmak üzere resmi ve bakanlıkça onaylı vakıflar aracılığı ile yapmaya karar vermiştir.

Yardımlarımızın detayı:

2008’de 4.129 öğrenciye eğitim yardım desteği, 911.867 adet giyim yardımı
2009’da 6.162 öğrenciye eğitim yardım desteği, 2.244.231 adet giyim yardımı
2010’da 9.155 öğrenciye eğitim yardım desteği, 2.622.252 adet giyim yardımı
2011’de 8.123 öğrenciye eğitim yardım desteği, 3.796.466 adet giyim yardımı
2012’de 7.224 öğrenciye eğitim yardım desteği, 2.787.931 adet giyim yardımı
2013’te 8.180 öğrenciye eğitim yardım desteği, 4.528.870 adet giyim yardımı
2014’te 9.335 öğrenciye eğitim yardım desteği, 5.411.042 adet giyim yardımı
2015’te 10.177 öğrenciye eğitim yardım desteği, 5.709.948 adet giyim yardımı
2016’da 11.701 öğrenciye eğitim yardım desteği, 5.882.431 adet giyim yardımı
2017’de 13.691 öğrenciye eğitim yardım desteği, 8.783.732 adet giyim yardımı
2018’de 16.992 öğrenciye eğitim yardım desteği, 13.857.576 adet giyim yardımı
2019’da 15.867 öğrenciye eğitim yardım desteği, 4.290.180 adet giyim yardımı
2020’de 13.639 öğrenciye eğitim yardım desteği, 12.332.946 adet giyim yardımı
2021’de 14.196 öğrenciye eğitim yardım desteği, 12.282.549 adet giyim yardımı
2022’de 15.020 öğrenciye eğitim yardım desteği, 16.079.724 adet giyim yardımı
2023’de 14.433 öğrenciye eğitim yardım desteği, 18.774.055 adet giyim yardımı yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. olarak; Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmaya yönelik çalışmaları yürütür, İSG mevzuatı ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Üst yönetimimizin liderliği, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi ve İSG risklerini proaktif şekilde yöneterek işle ilgili tehlikeleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını en aza indireceğimizi taahhüt ederiz.

LC Waikiki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi Politikası

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimiz ile ilgili şahısların kişisel verilerinin yasalara uygun şekilde korunması; Yasalara ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyulması amacı doğrultusunda, bilgi varlıklarımızın “gizlilik”, “bütünlük” ve “kullanılabilirliğine” yönelik bilgi güvenliği ve kişisel veri risklerinin etkin bir şekilde yönetilerek, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ve kişisel veri yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini öngörür.

LC Waikiki ve Grup Şirketleri Rüşvetle Mücadele Politikası

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Taha Giyim San. ve Tic. A.Ş. ve İsna Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız rüşvete karşıdır. Rüşvetle ilişkili bir durumun söz konusu olması durumunda tüm taraflarla ilişkiler sonlandırılır. Şirketin kuruluşundan itibaren sahiplendiği etik ilkelere, değerlere ve ilgili mevzuatlara uygun biçimde rüşveti engellemeye yönelik uyum çalışmaları yürütülür. Üst yönetimin bağımsız biçimde gerçekleştirdiği gözden geçirmeleri ve yönetişim ile rüşvetle mücadele sisteminin sürekliliği ve iyileştirilmesi sağlanır. Rüşvetle Mücadele Sistemi gerekliliklerinin uygulanması konusunda Üst Yönetim’in liderliği ile organizasyonun her kademesindeki çalışan ve diğer paydaşların farkındalığı arttırılır. Şeffaflık, dürüstlük ve şirketimizin diğer etik ilke ve değerlerine aykırı davranılması halinde oluşabilecek şirket zararı ve itibar kayıplarının önüne geçebilmek için rüşvetin sıfırlanması hedefi doğrultusunda gerekli önlemleri almayı taahhüt ederiz.

Sosyal Uygunluk Politikamız

LC Waikiki olarak yasal ve gönüllük esasıyla benimsediğimiz yükümlülüklerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Üretim sürecine dahil olan ticari faaliyetlerimizi iş ortaklarımız ile birlikte devam ettiriyor, insan ve çevre kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Tedarik yaptığımız tüm ülkelerde, bu konuda özel eğitim almış denetçiler ve firmalar ile birlikte çalışıyoruz. Sadece denetim odaklı olarak değil, tedarikçilerimizi geliştirip birlikte büyümek için onlara danışmanlık yapıyor ve eğitimler düzenliyoruz.

Faaliyet göstermekte olduğumuz ve olacağımız her yerde temel önceliğimizi “insana ve çevreye saygı” olarak belirliyoruz. Paylaşılmayan hiçbir değerin ya da bilginin katma değer sağlamayacağını düşünüyoruz ve kuruluşumuzdan beri süregelen değerlerimiz doğrultusunda tüm zorluklara meydan okuyarak birlikte başaracağımıza inanıyoruz.

LCW Tedarikçi Kuralları'nı görmek için tıklayınız!