ONLINE ALIŞVERİŞ

Kurumsal Akademi

Temel Yetkinlik ve Beceri Geliştirme Müdürlüğü

Kurumumuzun “Çift Kanatlı Yalın Çalışan ve Lider Metaforu” çerçevesinde, çalışanlarımızın yetkinliklerini güçlendirmelerini ve kurum değerlerine bağlılıklarını artırmalarını sağlayacak ve “ehil ve emin çalışanlar ve yöneticiler” olarak başarılı iş sonuçlarına ulaşmalarını destekleyecek davranış değişikliğini yaratan gelişim çözümlerini geliştirmek ve sunmaktan sorumludur.

TEMELYETKINLIKVEBECERIGELISTIRMEMUDURLUGU@Lcwaikiki.com

Mesleki Uzmanlık Geliştirme Müdürlüğü
(Buying & Planlama & Sourcing & Taha)

BPADS ve Taha Giyim’de görev yapan çalışanlarımızın ihtiyacı olan eğitimleri ihtiyaç analizleri ile tespit ederek, iç ya da dış kaynaklar kullanarak gelişim çözümlerini geliştirmek ve sunmaktan sorumludur.


MESLEKIUZMANLIKGELISTIRMEMUDURLUGU.BUYINGVEPLANLAMA@Lcwaikiki.com

Mesleki Uzmanlık Geliştirme Müdürlüğü
(Tasarım & GT)


Kurum stratejileri ve bölüm ihtiyaçları doğrultusunda, sorumlu olduğu Tasarım, Garment Teknoloji, Global Kalite ve Sosyal Uyumluluk Direktörlüğü, Taha Modelhane çalışanları için gerekli olan mesleki bilgi, becerilerini artırmaya yönelik gelişim çözümlerini geliştirmek ve sunmaktan sorumludur.

MESLEKIUZMANLIKGELISTIRMEMUDURLUGU.TASARIMURUNTEKNOLOJISOURCING@lcwaikiki.com


Mesleki Uzmanlık Geliştirme Müdürlüğü
(Destek Birimler)


Genel Merkez organizasyonumuzdaki IT, Mali İşler, Risk Yönetimi, İnsan Kaynakları, Denetim, İdari İşler vb. destek birimler çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini, belirleyen, değer yaratmasını sağlayarak geliştiren ve geleceğe hazırlayan gelişim çözümlerini geliştirmek ve sunmaktan sorumludur.

MESLEKIUZMANLIKGELISTIRMEMUDURLUGU.DESTEKBIRIMLER@lcwaikiki.com

Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü

Çalışanlarımızın eğitim yönetim sistemimize 35 ülkeden, 18 dilde erişimini sağlayan, cep telefonlarıyla (mobil destek) eğitim içeriklerine, anketlere ve sınavlara katılabilmesine olanak tanıyan, eğitimleri oyunlaştırma ve video learning ile daha interaktif ve eğlenceli hale getiren uzaktan öğrenme araçlarının tasarımı ve sunulmasından sorumludur. 

EGITIMTEKNOLOJILERI@Lcwaikiki.com

Değerlendirme Müdürlüğü
Kurumsal Akademi Eğitim Müdürlükleri ve İK birimleri (İşe Alım, Yetenek Yönetimi vb.) ile birlikte çalışarak işe alım / terfi teknik değerlendirmeleri ile eğitim ve gelişim faaliyetlerinin ölçme ve değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

DEGERLENDIRMEMUDURLUGU@Lcwaikiki.com

Mentörlük ve İç Koçluk Grup Müdürlüğü

Organizasyonun değişim dönüşümü için kolaylaştırıcı rol oynamak, liderlerin yetkinliklerinin, ekip dinamiğinin ve çalışma ikliminin gelişmesine birebir koçluk, takım koçluğu, mentörlük gibi araçlarla katkı sağlamaktan sorumludur.

KURUMSALKOCLUK@Lcwaikiki.com

Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü

  • Kurumsal Akademi’nin hedeflerine katkıda bulunmak için diğer tüm birimlerin as is süreçlerini analiz etmek, iyileştirmek, geliştirmek ve aynı zamanda projeleri planlamak, önceliklerini belirlemek, yürütmek ve uygulamaya almaktan sorumludur.  

AKADEMISTRATEJIVESUREC.GELISTIRMEMUDURLUGU@Lcwaikiki.com